ElanMaran 2023

Anmälan

Anmälan skall göras via mail till info@bk-elan.se (eller via sms till 0706731617)
Anmälan är preliminär tills en vecka före start.

Betalning

Startavgiften, 1100:-, skall betalas senast 10 dagar före start till klubbens
BG: 213-1639. Glöm ej ange avsändare. Det går bra att betala
tilläggstävlingarna samtidigt.

Vid problem med betalning - kontakta klubben.

Det går EJ att betala kontant på hallen.

Spelare som ej betalt i tid kan bli av med sin reserverade start.

Vid sen anmälan uppskattar vi om spelare mailar så vi kan kontrollera
betalning alternativt visar bankutdrag eller liknande vid start.

Avbokning

Avbokning skall ske senast en vecka före start.

Vid sen avbokning debiteras en avgift på 600:-

Vid sjukdom/skada som styrkes med läkarintyg ( i original ) debiteras
ingen avgift. Det är spelarens ansvar att begära befrielse från avgiften.

Insatstävlingar

Matpris: Bästa slagning serie 15+16, avgift 20:-

Spurtpris: Bästa slagning serie 31+32, avgift 20:-

Lunch

Ingår i priset (mat, måltidsdryck och kaffe) och serveras efter serie 16

(Meddela gärna ev. allergier mm. via "kontakt" på elanmaran.se )

Priser

Enligt SvBF´s bestämmelser.

Spelsätt

32 serier, europeiskt, utan hcp

Banprofil

Hudik (samma som 2019)
Oljning vid lunch, efter 16 serier (klotbehandling tillåts i pausen).